O NAS

NASZA KADRA

Dyrekcja

Anna Jasińska
dyrektor

Agnieszka Caban
wicedyrektor

Sekretariat

Katarzyna Łopatka       Monika Kolasa

 

Obowiązki NSP ŹRÓDŁA 2022/2023

ANNA JASIŃSKA dyrektor, wychowawca klasy 8, nauczyciel wspomagający w klasie 8, język angielski klasa 8, koło zainteresowań – angielski, tutor
TERESA BIBIK matematyka klasa 4 i 7, WDŻwR, koło zainteresowań-matematyka, tutor
RENATA ADAMALA edukacja domowa – koordynator, strona szkoły – aktualności, tutor
MONIKA AUGUSTYNIAK język polski klasa 5, tutor
MAŁGORZATA BIELAWSKA wychowawca klasy 7, matematyka klasy 6, 8, wspomagający klasa 7, zajęcia rewalidacyjne (PEDAGOG SPECJALNY) klasa 6, tutor, zajęcia wyrównawcze klasa 7 i 8, edukacja domowa – matematyka
DOROTA BRZOST wychowawca klasy 6, język polski klasy 4,6,7,8, zajęcia wyrównawcze klasa 6, koło zainteresowań – j.polski, tutor
AGNIESZKA CABAN Wicedyrektor, wspomaganie klasa 2, tutor, pedagog specjalny
WOJCIECH FRĄCZEK przyroda klasa 4, geografia klasy 5,6,7,8, biologia klasy 5,6,7,8, koło zainteresowań (biologia, geografia), edukacja domowa – biologia, geografia
ANNA GIEŁDZIŃSKA chemia klasy 7,8, edukacja domowa – chemia,
MATEUSZ KICZUŁ informatyka 4,6,7,8, wf chłopcy kl. 4,5,6, edukacja domowa – informatyka,
ROBERT KOWALCZYK język angielski 1,2,3,4,5,6,7, tutor
MONIKA LUSA wspomaganie klasa 6, historia klasy 4,5,6,7,8 WOS klasa 8, koło zainteresowań – historia, opiekun samorządu szkolnego, edukacja domowa – historia, WOS, terapia ręki
JOANNA MANIAKOWSKA wspomaganie klasa 3 i 1, zajęcia rewalidacyjne SI, terapia ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, tutor
MONIKA MATYSIAK psycholog szkolny, wspomaganie klasa 4, wychowawca klasy 4, zajęcia rewalidacyjne (PSYCHOLOG), zajęcia wyrównawcze, TUS, tutor
ANNA MIGIEL wychowawca klasy 5, informatyka klasy 1,2,3,5, fizyka klasa 7-8, koła zainteresowań (kreatywne, informatyczne), tutor, świetlica, edukacja domowa – fizyka,
MAGDALENA OSTROWSKA zajęcia wyrównawcze, edukacja domowa – j. polski
AGNIESZKA PORCZYK religia 1-8, wychowawca klasy 1, tutor
LIDIA SELIGOWSKA wychowawca klasy 2, zajęcia wyrównawcze, świetlica
KRZYSZTOF SITAREK szachy 1-3, koło szachowe
ELŻBIETA SMOLAREK wychowawca klasy 3, terapia ręki, tutor
JUSTYNA STARBAŁA plastyka klasy 4,5,6,7, koło zainteresowań (pracownia działań twórczych)
MARIA SUJKA-JANKOWSKA psycholog szkolny, zajęcia rewalidacyjne (PSYCHOLOG), zajęcia z psychologiem, zajęcia rewalidacyjne (PEDAGOG SPECJALNY), zajęcia socjoterapeutyczne
ARTUR SUŁEK myzyka 1-2, 4-7, koło filmowe, tutor
KINGA ZASADZIŃSKA język niemiecki klasa 7-8, edukacja domowa – j. niemiecki
KINGA ZBUDNIEWEK w-f 1-3, 4-8, technika 4-6, EDB, SKS, SKO, czwartki lekkoatletyczne, świetlica, edukacja domowa – EDB,
MIROSŁAWA ŚWITAŁA-CHEDA zajęcia rewalidacyjne (LOGOPEDA), zajęcia logopedyczne
JUSTYNA GIŁKA edukacja domowa – j. angielski
DOROTA PSZCZÓŁKOWSKA doradztwo zawodowe w klasach 7, 8