O NAS

NASZA KADRA

Dyrekcja

Anna Jasińska
dyrektor

Agnieszka Caban
wicedyrektor

Sekretariat

Katarzyna Łopatka       Monika Kolasa

 

Obowiązki NSP ŹRÓDŁA 2023/2024

ANNA JASIŃSKA Dyrektor szkoły, nauczyciel wspomagający, nauczyciel języka angielskiego, tutor
AGNIESZKA CABAN Wicedyrektor, wychowawca klasy 3, tutor, pedagog specjalny
TERESA BIBIK matematyka klasa 5 i 8, Wychowanie do Życia w Rodzinie, tutor, opiekun Samorządu Uczniowskiego
MONIKA AUGUSTYNIAK język polski klasa 6, tutor
MAŁGORZATA BIELAWSKA wychowawca klasy 8, matematyka klasy 4, 7, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne, tutor
DOROTA BRZOST wychowawca klasy 7, język polski klasy 4, 5, 7, 8, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, tutor
MICHAŁ WARABIEDA przyroda klasa 4, biologia klasy 5,6,7,8
WOJCIECH FRĄCZEK geografia klasy 5,6,7,8
JOLANTA KRAWCZYK chemia klasy 7,8
KINGA ZASADZIŃSKA język niemiecki klasa 7-8
ROBERT KOWALCZYK język angielski klasy 1-3, 4-8, tutor
PIOTR PARADOWSKI historia klasy 4,5,6,7,8
JOANNA MANIAKOWSKA wychowawca klasy 2, zajęcia rewalidacyjne SI, terapia ręki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauczyciel wspomagający, tutor
MONIKA MATYSIAK psycholog szkolny, wspomaganie klasa 5, wychowawca klasy 5, zajęcia rewalidacyjne (PSYCHOLOG), tutor
ANNA MIGIEL wychowawca klasy 6, informatyka klasy 1-8, fizyka klasa 7-8, tutor
KATARZYNA CZECZOTT zajęcia wyrównawcze, BIBLIOTEKA
AGNIESZKA PORCZYK religia 1-8, tutor
LIDIA SELIGOWSKA nauczyciel wspomagający, świetlica
MAGDALENA DUDA WOS klasa 8
ELŻBIETA SMOLAREK wychowawca klasy 1, terapia ręki, tutor
JUSTYNA STARBAŁA plastyka klasy 4,5,6,7, koło zainteresowań
ARTUR SUŁEK muzyka 1-3, 4-7, koło filmowe, tutor
KRZYSZTOF SITAREK szachy 1-3, koło szachowe
AGNIESZKA ZBUDNIEWEK SURDOPEDAGOG
MARIA SUJKA-JANKOWSKA psycholog szkolny, zajęcia rewalidacyjne (PSYCHOLOG), zajęcia z psychologiem, zajęcia rewalidacyjne (PEDAGOG SPECJALNY)
MIROSŁAWA ŚWITAŁA-CHEDA zajęcia rewalidacyjne (LOGOPEDA), zajęcia logopedyczne
KINGA ZBUDNIEWEK W-F 4-6, EDB, SKS (czwartki lekkoatletyczne), SKO
AGNIESZKA MADEJ W-F klasy 1-3, 4-8, doradztwo zawodowe w kl. 7,8, technika 4-6