Weź oddech w Sercu Polski

Wręczenie nagród w Szkolnym Konkursie Ekologicznym „Nie pal przy mnie proszę”

W dniu 20.06.2018r. o godzinie 13.00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Szkolnym Konkursie Ekologicznym „Nie pal przy mnie proszę” oraz w Szkolnym Konkursie na przedstawienie antynikotynowe „Papierosie mam cię w nosie”. Konkursy zrealizowane były w ramach Programu Edukacji Ekologicznej dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”.

Na konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie proszę” wpłynęły 33 prace uczniów klas 0-III. Komisja w składzie: Wojciech Frączek, Teresa Bibik i Justyna Byczkowska postanowili przyznać zgodnie z regulaminem Konkursu nagrody następującym osobom:

Nagroda główna:

1.Alex Kantorski

2.Oliwia Skowrońska

3.Maja Wojciechowska

4.Zuzia Kotecka

 Wyróżnienie:

1.Maksymilian Szymańczak

2.Zosia Giłka

3.Natalia Bartosiewicz

4.Kinga Zdun

W Szkolnym Konkursie na przedstawienie antynikotynowe wystąpiły trzy drużyny klasowe. 

Komisja w składzie Wojciech Frączek, Teresa Bibik, Konrad Siek postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – klasa V NSP „Źródła”,

II miejsce – klasa VII NSP „Źródła”,

III miejsce – klasa IV NSP „Źródła”.


Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i dziękujemy za udział w konkursach!

Podczas apelu podsumowującego realizowany w szkole w tym roku projekt ekologiczny został rozstrzygnięty również konkurs na Rowerową klasę. Najliczniej – 33 osoby – na nasz Rodzinny Piknik „Źródeł” przybyła w sobotę klasa IA. Gratulujemy!

———————————————————————————————————————————————————————————–

Akcja „Rowerowa Klasa”
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników DNIA RODZINY, aby dotarli na miejsce pikniku ROWEREM! Wybierzemy klasę, w której uczniowie wraz z rodzicami w największej liczbie przyjadą na piknik jednośladowcem. Sprawdzimy, która z naszych klas jest najbardziej ekologiczno – rowerowa. Czekamy! 🙂
Akcja realizowana w ramach projektu Edukacja ekologiczna  „Weź oddech w sercu Polski”.
—————————————————————————————————————————————————–

UWAGA KONKURS

Regulamin konkursu szkolnego 
„Nie pal przy mnie, proszę”

Organizator konkursu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła”
Charakter konkursu: konkurs szkolny
Cele konkursu:
– kształtowanie u dzieci postaw dbałości o własne zdrowie,
– uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na szkodliwość biernego palenia,
– kształtowanie u dzieci postaw asertywnych,
– promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych,

Forma konkursu:

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu, którego treść będzie nawiązywała
do tematyki konkursu  pt. „Nie pal przy mnie, proszę”.
Prace należy wykonać w formacie A4. Technika wykonania plakatu jest dowolna.

Termin składania prac: Prace należy składać w Sekretariacie NSP Źródła. Termin przyjmowania prac upływa 8 czerwca.

——————————————————————————————————————————————————————————–

Wręczenie nagród w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Zielone Płuca Województwa Łódzkiego”

W dniu 25.04.2018r. o godzinie 11.30 odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Zielone Płuca Województwa Łódzkiego”.  Konkurs zrealizowany był w ramach Programu Edukacji Ekologicznej dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018”.

Na konkurs wpłynęło 12 prac od uczniów klas I-IV szkół podstawowych w Skierniewicach.

Konkurs przebiegał w dwóch grupach wiekowych.

Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody w poszczególnych kategoriach określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

Kategoria – klasy I-II:

I miejsce – Ksawery Głuszek, SP2 kl. II

II miejsce – Alicja Jabłońska, SP2 kl. I

III miejsce – Lena Łopatka, SP2 kl. I

Wyróżnienie – Wiktoria Jędrzejewska, SP2 kl. II

Wyróżnienie – Szymon Pawłowski, ZSSO im. Jana Pawła II kl. I

Kategoria – klasy III-IV:

I miejsce – Michał Szczęsny, SP2 kl. IV

II miejsce – Wiktoria Skorłutowska, SP2 kl. IV

III miejsce – Lena Janus, SP4 kl. III

III miejsce – Jacek Kuś, NSP „Źródła” kl. IV

Wyróżnienie – Zuzanna Szymczak, SP4 kl. III

Wyróżnienie – Lena Krzemińska, SP2 kl. III

Wyróżnienie – Marcelina Łopatka, SP2 kl. III

Serdecznie gratulujemy finalistom i dziękujemy za udział w konkursie.

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego dla uczniów klas V – VII

W dniu 11 kwietnia br. w Naszej  Szkole odbył się I Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas V – VII „Wiem, czym oddycham”. Konkurs ten wpisywał się w realizowany w naszej szkole projekt z zakresu edukacji ekologicznej WFOŚiGW pt. Weź oddech w Sercu Polski”. Konkurs miał charakter interdyscyplinarny i obejmował zagadnienia z zakresu biologii, chemii, geografii oraz ochrony środowiska. Młodzi przyrodnicy mogli wykazać się wiedzą dotyczącą m.in.: budowy i funkcjonowania układu oddechowego, wskaźników jakości powietrza i jego regionalnego zróżnicowania, składu powietrza atmosferycznego oraz lokalnych i globalnych problemów ochrony powietrza.  Zmagania miały charakter dwuetapowy. Pierwsza część, podczas której uczniowie rozwiązywali arkusz konkursowy, wyłoniła sześciu finalistów konkursu. W sesji finałowej najlepsi uczniowie zmierzyli się z dwunastoma zadaniami, prezentując swoje odpowiedzi na konkursowym  forum.

Skład sesji finałowej:
Dawid Paćkowski (ZSSO Szkoła Podstawowa nr 5 w Skierniewicach)
Antonina Gruchała (Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach)
Maria Duda (Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach)
Patrycja Pałosz (Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach)
Zofia Soska (Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach)
Wiktoria Kurlikowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach)
I Laureatem konkursu został Dawid Paćkowski (ZSSO Szkoła  Podstawowa nr 5 w Skierniewicach).
W konkursie wzięła również udział mocna drużyna przyrodników z Naszej Szkoły w składzie: Filip Nowicki, Adam Kubica, Julia Lelonkiewicz, Anna Bibik, Maciej Caban.
Serdeczne gratulujemy finalistom i dziękujemy za udział w konkursie.
Wojciech Frączek