Numer konta

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA”
ul. Św. Stanisława 10c/1
96-100 Skierniewice

BNP Paribas Bank Polska S.A.
75203000451110000002714270

Do wpłaty wpisowego w tytule przelewu prosimy o dopisek:
wpisowe oraz imię i nazwisko dziecka

Do wpłaty czesnego w tytule przelewu prosimy o dopisek:
czesne za miesiąc … oraz imię i nazwisko dziecka