Ogłoszenia dla rodziców

Decyzją Zarządu Fundacji z dnia 25.04.2023r. czesne w roku szkolnym 2023/2024 będzie wynosić:

  – klasy I-III –     4200,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście zł)

  – klasy IV-VIII –  4400,00 zł ( słownie: cztery tysiące czterysta zł)

——————————————————————————————————————————————–

Druki do pobrania:

Deklaracja uczęszczania na obiady szkolne_2022_2023

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z regulaminem świetlicy_2022_2023

Zgoda na samodzielny powrót do szkoły_2022_2023

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy i deklarację obiadową prosimy dostarczyć w pierwszym tygodniu września br. do wychowawcy klasy.


1. Informacje o płatnościach za obiady, szachy są wysyłane za pomocą systemu LIBRUS.

2. Możliwość indywidualnego zakupu mundurków jest przez stronę internetową www.mark-mundurki.pl, zakładka: sklep internetowy, hasło: skierniewice.

3. Harmonogram KALENDARUIM 2022-23

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica opiekuna COVID-19