Ogłoszenia dla rodziców

Druki do pobrania:

30.08.2021 karta zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z regulaminem świetlicy

Deklaracja uczęszczania na obiady szkolne_2021_2022

Zgoda na samodzielny powrót do szkoły_2021_2022

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy i deklarację obiadową prosimy dostarczyć w pierwszym tygodniu września br. do wychowawcy klasy.


1. Informacje o płatnościach za obiady, szachy są wysyłane za pomocą systemu LIBRUS.

2. Możliwość indywidualnego zakupu mundurków jest przez stronę internetową www.mark-mundurki.pl, zakładka: sklep internetowy, hasło: skierniewice.

3. Harmonogram harmonogram roku 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica opiekuna COVID-19

Decyzją Zarządu Fundacji z dnia 11.10.2019r. czesne w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

  – klasy I-III –     3800,00 zł ( słownie: trzy tysiące osiemset zł)

  – klasy IV-VIII –  4000,00 zł ( słownie: cztery tysiące zł)