Ogłoszenia dla rodziców

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W zakładce BIP opublikowano zarządzenia dotyczące standardów ochrony małoletnich. Są zamieszczone w zakładce ZARZĄDZENIA. Zakładka wyskakuje po wpisaniu w wyszukiwarce: zarządzenia.

data dodania: 15.02.2024r.

————————————————————————————————————————————————-

Decyzją Zarządu Fundacji z dnia 25.04.2023r. czesne w roku szkolnym 2023/2024 będzie wynosić:

  – klasy I-III –     4200,00 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście zł)

  – klasy IV-VIII –  4400,00 zł ( słownie: cztery tysiące czterysta zł)

Decyzją Zarządu Fundacji z dnia 15.04.2024r. czesne w roku szkolnym 2024/2025 będzie wynosić:

  – klasy I-III –     4800,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset zł)

  – klasy IV-VIII –  5200,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście zł)

——————————————————————————————————————————————–

Druki do pobrania:

Deklaracja uczęszczania na obiady szkolne_2023_2024

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy wraz z regulaminem świetlicy_2023_2024(2)

Zgoda na samodzielny powrót do domu_2023_2024

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy i deklarację obiadową prosimy dostarczyć w pierwszym tygodniu września br. do wychowawcy klasy.


1. Informacje o płatnościach są wysyłane za pomocą systemu LIBRUS.

2. Możliwość indywidualnego zakupu mundurków jest przez stronę internetową www.mark-mundurki.pl, zakładka: sklep internetowy, hasło: skierniewice.

 

HARMONOGRAM PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „ŹRÓDŁA” IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI w SKIERNIEWICACH
Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
Rada Pedagogiczna godz. 10.00 Dyrektor, nauczyciele 29.08.2023
Spotkania zespołów przed rozpoczęciem roku szkolnego Nauczyciele 29.08-1.09
Rada Pedagogiczna szkoleniowa godz. 10.00 Agnieszka Caban, Teresa Bibik 1.09.2023
Msza Św. rozpoczynająca rok szkolny godz. 10:00 Dyrektor 4.09.2023
DZIEŃ INTEGRACYJNY Z WYCHOWAWCĄ Wychowawcy klas 5.09.2023
Zebranie z rodzicami godz. 17.00 (TYDZIEŃ WYCHOWANIA) Dyrektor, wychowawcy 12.09.2023
Parada szkół podczas ŚKOiW J. Maniakowska, J. Starbała, Wychowawcy 16.09.2023
Rada Pedagogiczna godz. 13.30 Dyrektor, nauczyciele 18.09.2023
Święto Patrona Szkoły Msza Św. Godz. 9:00 A. Caban, A. Migiel, klasa 6 18.09.2023
Diagnoza wstępna uczniów Nauczyciele kl. I, IV do końca września
Zebranie Rady Rodziców, zatwierdzenie Programu W-P przewodniczący RR do końca września
Święto Aniołów Stróżów Agnieszka Porczyk 3.10.2023
Apel z okazji Święta Edukacji Narodowej, pasowanie kl I D. Brzost, klasa 7, klasa 1 13.10.2023
Zebranie z rodzicami klasy 8 w sprawie E8 godz. 17.00 Dyrektor, wychowawca kl 8, nauczyciele przedmiotów egz 17.10.2023
Różaniec miliona dzieci Agnieszka Porczyk 18.10.2023
Bal Wszystkich Świętych Wychowawcy klas I-III 31.10.2023
Święto Wszystkich Świętych DZIEŃ WOLNY SZKOŁY 1.11.2023
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Nauczyciele dyżurujący 2.11.2023
Zapalanie zniczy i modlitwa za zmarłych Wychowawcy 3.11.2023
Szkolne Święto Niepodległości – Apel szkolny Klasa 4, Artur Sułek 10.11.2023
Rada Pedagogiczna godz. 13.30 Dyrektor, nauczyciele 10.11.2023
Rocznica śmierci ś.p. Konrada Sieka Msza Św. Godz….. Dyrektor 24.11.2023
Klasowe Mikołajki Wychowawcy 6.12.2023
Kiermasz Bożonarodzeniowy samorząd szkolny i koło wolontariatu grudzień
Wigilia Szkolna- w klasach Wychowawcy 22.12.2023
Wystawienie propozycji ocen na I półrocze Nauczyciele 22.12.2023
Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna DZIEŃ WOLNY SZKOŁY 23.12. 2023 – 01.01.2024
Wystawienie ocen na I półrocze Nauczyciele 18.01.2024
Podsumowanie osiągnięć uczniów – apel Dyrektor, wychowawcy 19.01.2024
Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna godz. 13.30 Dyrektor, nauczyciele 19.01.2024
Dzień Babci i Dziadka. Jasełka szkolne – przedstawienie o Św. S. Kostce Wychowawcy kl I-III, A. Caban 25.01.2024
TYDZIEŃ PROJEKTOWY A. Caban, T. Bibik 22-26.01.2024
Ferie zimowe Ferie zimowe 29.01 – 11.02.2024
Bal karnawałowy – ostatki W klasach – wychowawcy 13.02.2024
Środa Popielcowa Msza Św. Godz. ….. A. Porczyk, Wychowawcy 14.02.2024
Pierwszy Dzień Wiosny – Dzień Sportu K. Zbudniewek 21.03 2024
Narodowy Dzień Życia Agnieszka Porczyk 25.03 2024
Kiermasz Wielkanocny samorząd szkolny i koło wolontariatu Marzec
Wielkanocna przerwa świąteczna DZIEŃ WOLNY SZKOŁY 28.03 – 2.04.2024
Szkolny konkurs z okazji Dnia Książki K. Czeczott 3.04.2024
Międzynarodowy Dzień Ziemi Michał Warabieda 22.04.2024
Uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja Klasa 5 – M. Matysiak 30.04.2024
1 Maj – dzień wolny DZIEŃ WOLNY SZKOŁY 1.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Nauczyciele dyżurujący 2.05.2024
3 Maj – dzień wolny DZIEŃ WOLNY SZKOŁY 3.05.2024
Wystawienie propozycji ocen na II półrocze, koniec roku, dyplomy tutorskie Nauczyciele 14.05.2024
Egzamin ósmoklasisty – język polski Nauczyciele dyżurujący 14.05.2024
Egzamin ósmoklasisty – matematyka Nauczyciele dyżurujący 15.05.2024
Egzamin ósmoklasisty – język angielski Nauczyciele dyżurujący 16.05.2024
Boże Ciało DZIEŃ WOLNY SZKOŁY 30.05.2024
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych Nauczyciele dyżurujący 31.05.2024
Dzień Dziecka – KLASOWE DNI TALENTÓW Wychowawcy 3.06.2024
Wystawienie ocen końcoworocznych Nauczyciele 13.06.2024
Podsumowanie osiągnięć uczniów – apel Dyrektor, wychowawcy 14.06.2024
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna Dyrektor, nauczyciele 14.06.2024
Dzień Rodziny Rada Rodziców 15.06.2024
Turniej szachowy klasy I-III K. Sitarek, wychowawcy 1-3 20.06.2024
Uroczyste zakończenie roku szkolnego – Msza Święta godz. 9.00 Dyrektor, nauczyciele 21.06.2024
Rada Pedagogiczna – sprawozdawcza Dyrektor, nauczyciele 27.06.2024
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego Robert Kowalczyk 1.08.2024
Rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej samorząd szkolny, poczet sztandarowy 1.09.2024