Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

przewodniczący RR – Waldemar Andrzejewski

tel. 507 053 361

[email protected]

Nr konta Rady Rodziców:

41 1240 3321 1111 0011 0318 0084

________________________________________________

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu z przewodniczącym RR. Wszystkie sprawy i pomysły chętnie przedyskutujemy i ewentualnie wdrożymy:)

Ufundowano Księgę Pamiątkową Rodziców zaangażowanych na rzecz naszej szkoły. W każdym roku szkolnym będą tam zapisani rodzice, którzy wyróżnią się szczególnym wkładem na rzecz rozwoju i funkcjonowania naszej placówki.

Protokół Rady Rodziców 2020-1

Regulamin RR 2020 Październik zatwierdzony