Rada Rodziców

Rok szkolny 2023/2024

przewodnicząca RR – Karolina Jaworska-Rutkiewicz

Kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: rutkiewicz.karolina[at]gmail.com lub za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS

Nr konta Rady Rodziców:

41 1240 3321 1111 0011 0318 0084

________________________________________________

Szanowni Państwo, zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców. Wszystkie sprawy i pomysły chętnie przedyskutujemy i ewentualnie wdrożymy:)

Ufundowano Księgę Pamiątkową Rodziców zaangażowanych na rzecz naszej szkoły. W każdym roku szkolnym będą tam zapisani rodzice, którzy wyróżnią się szczególnym wkładem na rzecz rozwoju i funkcjonowania naszej placówki.

Regulamin RR 2020 Październik zatwierdzony

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 20

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2020_2021

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021_2022

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022_2023