O SZKOLE

szkolaNiepubliczna Szkoła Podstawowa „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2013 roku. Siedziba znajduje się w Skierniewicach przy al. Niepodległości 4.
Szkoła prowadzona przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” jest niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, spełniającą wszystkie warunki wymagane ustawodawstwem państwowym.
Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują edukację spersonalizowaną (tutoring), całościową i spójną, opartą na indywidualnym podejściu do ucznia oraz na chrześcijańskiej wizji człowieka.

Od 2014 r. posiadamy certyfikat SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE.

Nauczyciele pracujący w naszej szkole dysponują wysokimi kompetencjami merytorycznymi, a także są gotowi do pracy nad swoim charakterem i doskonalenia umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi. Obowiązkowy jest udział wszystkich nauczycieli w warsztatach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – ma to pomóc w doskonaleniu umiejętności wchodzenia w relację z drugim człowiekiem. Chcemy, aby Nauczyciele w naszej szkole byli nastawieni na własny rozwój wpisujący się w założenia szkoły, aby wypracowywali też konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi po to, aby nie zakłócały one procesu dydaktycznego.

W naszej Szkole obowiązuje podział na semestry. Każdy semestr kończy się podsumowaniem dotychczasowych postępów dziecka, a ostatni również promocją do następnej klasy. Rodzice zobowiązani są do co najmniej trzech w ciągu roku szkolnym spotkań z osobistym opiekunem dziecka – tutorem. Podział ten pozwala na spokojniejsze przyglądanie się rozwojowi dziecka. Sprzyja też częstszym kontaktom rodziców z opiekunem. Daje możliwość szybszego reagowania, gdy wymaga tego sytuacja ucznia. Dzięki temu zwiększa się szansa na skuteczną pomoc zarówno w rozwiązywaniu trudności, jak również w rozwoju uzdolnień.
Klasy mogą być maksymalnie 20 osobowe.
Lekcje są prowadzone w systemie jednozmianowym.

Nauka w Szkole jest odpłatna.

W Szkole funkcjonuje świetlica poranna i popołudniowa czynna: przed zajęciami od 7.30, po zajęciach do 16.30. Umożliwia to pozostawienie swoich pociech pod czujnym okiem pracowników szkoły, którzy troskliwie zaopiekują się dziećmi i pomogą odrobić pracę domową.

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz także:
„Szkoła z pasją” czyli o misji ŹRÓDEŁ