O SZKOLE

szkolaNiepubliczna Szkoła Podstawowa „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach rozpoczęła swoją działalność 1 września 2013 roku. Siedziba znajduje się w Skierniewicach przy al. Niepodległości 4.
Szkoła prowadzona przez Fundację na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” jest niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, spełniającą wszystkie warunki wymagane ustawodawstwem państwowym.
Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują edukację spersonalizowaną (tutoring), całościową i spójną, opartą na indywidualnym podejściu do ucznia oraz na chrześcijańskiej wizji człowieka.

Od 2014 r. posiadamy certyfikat SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE.

Nauczyciele pracujący w naszej szkole dysponują wysokimi kompetencjami merytorycznymi, a także są gotowi do pracy nad swoim charakterem i doskonalenia umiejętności w zakresie budowania relacji z innymi. Obowiązkowy jest udział wszystkich nauczycieli w warsztatach „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” – ma to pomóc w doskonaleniu umiejętności wchodzenia w relację z drugim człowiekiem. Chcemy, aby Nauczyciele w naszej szkole byli nastawieni na własny rozwój wpisujący się w założenia szkoły, aby wypracowywali też konstruktywne sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi po to, aby nie zakłócały one procesu dydaktycznego.

W naszej Szkole obowiązuje podział na trymestry. Dwa pierwsze trymestry kończą się podsumowaniem dotychczasowych postępów dziecka, zaś ostatni również promocją do następnej klasy (w każdym trymetrze rodzice zobowiązani są do co najmniej jednego spotkania z osobistym opiekunem dziecka). Podział ten pozwala na spokojniejsze przyglądanie się rozwojowi dziecka. Sprzyja też częstszym kontaktom rodziców z opiekunem. Daje możliwość szybszego reagowania, gdy wymaga tego sytuacja ucznia. Dzięki temu zwiększa się szansa na skuteczną pomoc zarówno w rozwiązywaniu trudności, jak również w rozwoju uzdolnień.
Klasy mogą być maksymalnie 18 osobowe.
W Szkole istnieje oddział przedszkolny z klasą startową („zerówka”) dla dzieci 5 i 6 – letnich.
Lekcje są prowadzone w systemie jednozmianowym.

Nauka w Szkole jest odpłatna.

W Szkole funkcjonuje świetlica poranna i popołudniowa czynna: przed zajęciami od 7.30, po zajęciach do 17.00. Umożliwia to pozostawienie swoich pociech pod czujnym okiem pracowników szkoły, którzy troskliwie zaopiekują się dziećmi i pomogą odrobić pracę domową.

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz także:
„Szkoła z pasją” czyli o misji ŹRÓDEŁ