Wesprzyj Źródła

PRZEKAŻ 1% PODATKU wpisując w PIT nr KRS 0000468033

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła”, organizacja OPP, której celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci.

Nadrzędnym celem Szkoły „Źródła” jest zapewnienie dogodnych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich wychowaniu. Szkoła realizuje program edukacji spersonalizowanej – każdy uczeń ma swojego osobistego tutora, zapewnia wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz bogatą ofertę zajęć dodatkowych rozwijających talenty i zainteresowania uczniów. Szkoła cyklicznie organizuje różnego rodzaju wykłady i warsztaty dla rodziców.
Jeśli podoba Ci się nasz model pracy i bliskie są Ci wartości, w oparciu o które budujemy program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, zachęcamy by nas wesprzeć. Istnieją różne formy zaangażowania i pomocy:

– możesz zostać wolontariuszem „Źródeł” i poprowadzić ciekawe zajęcia z dziećmi, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem lub pomóc w zorganizowaniu akcji pomocowej na rzecz potrzebujących (kiermasze, Szlachetna Paczka),

– możesz przekazać dla szkoły różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, książki, artykuły biurowe i szkolne,

– możesz nas również wesprzeć finansowo przekazując darowiznę w dowolnej kwocie na konto fundacji (organu prowadzącego szkołę),

– możesz przekazać swój 1%podatku,

– lub zaproponować stałe, w zadeklarowanej przez siebie wysokości, wsparcie finansowe a ponieważ w szkole mamy rodziny, które ze względu na trudniejszą sytuację finansową nie płacą czesnego w ogóle lub czesne to jest symboliczne, Twoja pomoc pozwoli nam zaplanować dalsze działania w celu sprawnego funkcjonowania i rozwijania szkoły.

Każda Twoja forma pomocy pozwoli nam pełniej realizować zadania szkoły, wzbogacać jej bazę dydaktyczną i ofertę zajęć dodatkowych. W celu przekazania wsparcia skontaktuj się z wybranym nauczycielem, dyrekcją lub sekretariatem szkoły, osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Wszyscy nasi darczyńcy otrzymują drobne upominki oraz listy gratulacyjne z podziękowaniem za okazaną hojność i dobroć serca.
Bardzo dziękujemy za Waszą życzliwość 🙂