Edukacja domowa

edukacji domowej słyszał chyba każdy, jednak niewielu z nas wie jak wygląda ona w praktyce, jakie daje możliwości i efekty. Zacząć należałoby od tego, iż w Polsce nauczanie domowe stało się możliwe po zmianie systemu politycznego w 1991 roku. Z tego prawa korzysta zazwyczaj nie więcej 0,5% wszystkich dzieci uczących się danego roku w szkołach.

Edukacja domowa co jest potrzebne?

Realizując podstawy programowe jakie określa Ministerstwo Edukacji Narodowej można praktykować taki rodzaj edukacji aż do wieku maturalnego. Prawo oświatowe pozwala na naukę w domu, za zgodą dyrektora szkoły, do której dziecko jest zapisane. Aby otrzymać taką zgodę należy złożyć stosowne dokumenty:

  • podanie do dyrektora placówki,
  • zobowiązanie dotyczące przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • zobowiązanie zaliczenia wszystkich przedmiotów – na takich samych zasadach jak jego rówieśnicy w tradycyjnej placówce szkolnej.

Wymagania ? Przygotowanie rodzica?

Nie wymaga się, aby Rodzic miał wykształcenie pedagogiczne, czy przeszedł specjalne szkolenie. Kluczem będzie systematyczna i rzetelna praca z dzieckiem nad przerabianym aktualnie materiałem. Zadaniem Rodzica jest przygotowanie dziecka do wszystkich etapów zaliczenia danego szczebla edukacji. Jeżeli w trakcie przerabiania programu nauczania pojawiają się problemy, czy niejasności, pomocą służy szkoła, do której dziecko jest zapisane.

Dziecko na koniec każdej zdanej klasy otrzymuje takie same świadectwo jak jego koledzy.

Jak wyglądają egzaminy?

Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem egzaminującym, na początku roku szkolnego (lub w dowolnym momencie przejścia na ED), również otrzymuje od nas zagadnienia i wskazówki do egzaminu. Uczeń wraz z rodzicami sam określa harmonogram sesji egzaminacyjnej. Kolejność i termin jest jego wyborem. Najczęściej odbywa się to etapami – uczniowie wybierają już na jesieni przedmioty najłatwiejsze, a następnie zgłaszają się do nas na ustalenie kolejnych terminów. Rodzic może uczestniczyć w egzaminie w charakterze obserwatora. Jego obecność wpływa na to, że uczeń czuje się jak w domu gdzie prezentuje materiał, który przyswoił sobie z danego przedmiotu. Zadaniem egzaminatora jest „wychwycenie” zdobytej wiedzy i umiejętności, a nie szukanie braków. W takiej formule egzaminy przebiegają w przyjaznej atmosferze.

Co zrobić, żeby realizować edukację domową w ŹRÓDŁACH?

Rodzice/opiekunowie prawni:

1. Wypełniają formularz zgłoszeniowy.

2. Dostarczają do dyrektora komplet dokumentów:

  • podanie o realizację obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej,
  • zobowiązanie o przystępowaniu dziecka do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków do realizowania podstawy programowej.

Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły. Można je pobrać osobiście lub otrzymać mailem po uprzednim sygnale do sekretariatu.

3. Spotykają się na rozmowę z dyrekcją szkoły oraz oraz składają konieczną dokumentację.

4. Edukacja domowa jest bezpłatna. Jednocześnie dla zainteresowanych mamy w ofercie możliwość indywidualnego wsparcia przez tutora.