Edukacja zróżnicowana

Opierając się na pedagogicznym założeniu, iż od pewnego momentu dziewczęta i chłopcy uczą się i rozwijają inaczej, a co za tym idzie potrzebują innego podejścia w szkole, proponujemy dostosowanie technik i metod dobranych do potrzeb obu płci.

Zróżnicowanie takie pozwala na większą wydajność w nauce zarówno chłopców jak i dziewcząt, metodykę kształcenia lepiej dostosowaną do płci, jak również brak zachowań rywalizacyjnych, aby „zaistnieć”, „pokazać się” osobom drugiej płci.

Informacje rozszerzone