Teresa Bibik

Jestem magistrem zarządzania i absolwentem podyplomowych studiów metodycznych z nauczania języka angielskiego.
Uwielbiam czytać książki, spacerować po lesie i rozmyślać. Lubię bliskie i dalekie podróże z całą rodziną, rowerowe wycieczki po Skierniewicach oraz prace pielęgnacyjno-porządkowe w moim małym, przydomowym ogródku. Od wielu lat interesuję się zagadnieniami związanymi z wychowaniem, rozwojem i edukacją dzieci i młodzieży. Troska o dobro rodziny, szacunek do drugiego człowieka i wytrwałość w pracy nad sobą są moimi priorytetami.
Prywatnie jestem żoną Piotra i mamą Weroniki, Michała, Ani i Jacka.