Głosujmy w Budżecie Obywatelskim 2022

Szanowni Państwo,

dzięki zaanagażowaniu rodziców naszego ucznia do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2022 trafił projekt, który pozwala dzieciom naszej szkoły i nie tylko na dostęp do wyjątkowego placu zabaw. Na terenie zielonym  przy budynku CKU będziemy mogli wkomponować elementy rekreacyjne, które posłużą dzieciom w wieku 7 -15 lat. Przysłużą się one do odbudowania kondycji po okresie izolacji i nauki zdalnej. Nie bez znaczenia jest też możliwość integracji i podniesienia atrakcyjności tego terenu… Z czego będzie można tu skorzystać? W planach znalazły się: tyrolka, gra „w klasy”, piramida linowa, gra twister, walec krótki, tor przeszkód oraz fragment boiska do koszykówki. Ta nieszablonowa propozycja z pewnością spodoba się dzieciom.

Zapraszamy do oddania głosu na ten projekt!

Głosowanie odbędzie się w dniach od 6 do 17 września 2021 r. 

Szczegóły głosowania:

Kto może głosować? 

 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice.
 • Udział w głosowaniu wymaga podania adresu zamieszkania i numeru PESEL.
 • Osoby niepełnoletnie biorące udział w konsultacjach społecznych muszą legitymować się zgodą przedstawiciela ustawowego
 • Każdy uczestnik głosowania może głosować jeden raz

Gdzie głosujemy? 

 • W godzinach 8.00-19.00 głosować można poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny papierowej karty do głosowania w punkcie stacjonarnym, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Rynek 1.
 • Głosować można także w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej, przy użyciu każdego urządzenia z dostępem do Internetu

Jak głosujemy? 

 • Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy wybranych projektach.
 • Głosujący może poprzeć nie więcej niż dwa projekty lokalne i nie więcej niż dwa projekty o charakterze ogólnomiejskim.
 • Jeżeli głosujący zaznaczył więcej niż 4 pola lub nie zaznaczył żadnego pola, jest to traktowane jako brak zdania.
 • Na karcie do głosowania podaje się osobno informacje o projektach o charakterze lokalnym (z rozbiciem na rejony) oraz ogólnomiejskim.
 • Na karcie do głosowania podaje się ogólne zasady oddania głosu oraz listę projektów lokalnych i ogólnomiejskich wraz z podaniem tytułów projektów, szacunkowych kosztów ich realizacji oraz planowanego terminu zakończenia zadania.