Jednostki masy w praktyce:)

Pierwszoklasiści poznając jednostki masy, w praktyce dokonywali pomiarów ciężaru własnego ciała, czy też akcesoriów szkolnych i książek. Wykorzystali w tym celu wagi (łazienkową, kuchenną). Uczniowie rozpoczęli również pracę nad tworzonymi w parach komiksami (wykorzystanie wylosowanych postaci, miejsc):)

Katarzyna Czeczott