„Kolory natury” – warsztaty ekologiczno-plastyczne w ogrodzie przyszkolnym

W dniu 10.06.2020 roku, w ogrodzie znajdującym się na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” w Skierniewicach, odbyły się warsztaty plenerowe pt „Dbamy o nasze środowisko”. W warsztatach udział wzięli uczniowie tej Szkoły z klasy IIIB.

Głównym celem zajęć było rozwijanie u dzieci świadomości ekologicznej, w zakresie właściwego postępowania z odpadami powstającymi w naszych domach, tj. konieczności prowadzenia ich segregacji według ściśle określonych zasad, jak również pozytywnego znaczenia tego działania dla środowiska, oraz negatywnych skutków w przypadku nieprowadzenia segregacji śmieci.

Zajęcia rozpoczęły się od luźnej rozmowy, która miała miejsce w przyszkolnym ogrodzie. Tematem pogadanki było pojęcie ekologii oraz tematyka odpadów powstających w naszych domach (tzw. śmieci), z położeniem nacisku na informacje dotyczące tego, kiedy wytwarzamy śmieci, jak należy z nimi postępować oraz w jaki sposób możemy przyczynić się do ograniczenia ich ilości w codziennym życiu.

Następnie uczniowie metodą burzy mózgów odpowiadali na pytanie „W jaki sposób dbam o środowisko” a swoje wypowiedzi zapisywali na kartce A3. Dzieci zaskakująco dobrze orientowały się w pojęciu recyklingu oraz w sposobie segregacji śmieci.

Kolejnym zadaniem było przyporządkowanie przez uczniów, obrazków z różnymi rodzajami odpadów do pojemników, do których powinny być wrzucane. Z tym zadaniem uczniowie również dobrze sobie poradzili.

Po zadaniach umysłowych, zabraliśmy się do pracy fizycznej polegającej na uporządkowaniu naszego przyszkolnego ogrodu, w celu ukazania piękna i kolorów natury, znajdującej się na terenie naszej szkoły. Dzieci z wielkim zapałem zabrały się do pielenia, porządkowania i sprzątania ogrodu. Wyrwane chwasty trafiły do szkolnego kompostownika.

Dopełnieniem zajęć plenerowych była praca plastyczno-techniczna, która polegała na wykonaniu przez dzieci zabawnego stworka tzw. „Śmieciorka” z odpadów, które powstają w każdym domu, i które stanowią doskonałe surowce wtórne, pod warunkiem, że odpowiednio je posegregujemy. Praca ta dostarczyła dzieciom wiele radości. Wymagała ona dużo wytrwałości i pomysłowości. Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, czego dowodem są fantastycznie wykonane „Śmieciorki”.

Wszystkim uczestnikom zajęć plenerowym bardzo dziękujemy.

Małgorzata Długowska