Nauczanie zdalne KOMUNIKAT i PORADNIK

Kształcenie na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w wyniku zagrożenia epidemiologicznego

Uwaga! Od 25 marca wprowadzamy kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Nauczyciele realizują w tym okresie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Komunikat Dyrektora Szkoła w sprawie szczegółowej organizacji nauki zostanie przesłany rodzicom i uczniom przez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły, planując organizację kształcenia na odległość, wziął pod uwagę przede wszystkim zdrowie psychiczne uczniów, rodziców i nauczycieli. Nauczyciele, wspierając swoich uczniów, przekazują im materiały do samodzielnej pracy w domu oraz utrzymują z nimi stały kontakt telefoniczny lub inny bezpośredni kontakt elektroniczny, np. poprzez różnego rodzaju komunikatory internetowe. Uczniowie korzystają podręczników szkolnych oraz narzędzi i bezpłatnych materiałów dydaktycznych dostępnych w internecie, w tym szczególnie tych, polecanych przez nauczyciela (scenariusze zajęć, teksty źródłowe i opracowania, filmy, ekranizacje lektur szkolnych, itp). Kształcenie na odległość odbywa się z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli.

Powtarzając za Ministrem Edukacji Narodowej, prosimy Rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę, ile trudu wkładacie w wychowanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Za co wszystkim z góry serdecznie dziękujemy!

Dyrekcja NSP ŹRÓDŁA

im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach

1. Nauka w domu

2. Zabawa z dziećmi – propozycje