Nowy Samorząd Uczniowski

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie Samorządu Uczniowskiego. Na sali gimnastycznej zebrali się reprezentanci samorządów klasowych. W obecności komisji, w składzie: dyr. Konrad Siek, nauczycielki – Anna Jasińska i Renata Adamala, odbyło się głosowanie, poprzedzone prezentacją kandydatów.

W skład SU wchodzą:

  1. Anna Nowacka, kl. VII – przewodnicząca
  2. Zuzanna Salamon, kl. IV – wiceprzewodnicząca
  3. Wojciech Sitarz, kl. IV – sekretarz/skarbnik

Gratulujemy!

Do końca września samorządy klasowe zbierają pomysły na tegoroczne działania.

Renata Adamala (opiekun SU)