Projekt w czasach zdalnej nauki

W tym roku szkolnym planujemy pracę projektową. Trwają konsultacje zespołów klasowych –  poszukiwanie zagadnień, których dzieci we wszystkich klasach będę uczyć się w projektach interdyscyplinarnych. Nauczyciele zdobyli potrzebne kompetencje podczas szkolenia DESTINATION IMAGINATION…

Tymczasem nie czekając na termin pierwszych projektów udało się zrobić pierwszy poważny projekt. Uczestnicy w wieku od 3 la do 40+ rozwiązywali zadania z zakresu przyrody, muzyki, języka polskiego, wychowania fizycznego, techniki oraz teatralne. Kreatywność poszczególnych drużyn była imponująca! Na koniec odbyło się wielkie świętowanie i snucie planów na kolejne przygody…

Tak można się uczyć nie siedząc z nosem w książkach, przy okazji rozwijać umiejętności współpracy i zdobywać doświadczenie zespołowe.

Dziękujemy wszystkim szkolnym rodzinom za to wspaniałe doświadczenie! W takim gronie można góry przenosić:)