Rodzinny Festiwal Szachowy 2022

Wielkie emocje towarzyszyły dziś miłośnikom szachów ze ŹRÓDEŁ. Wzięli oni udział w Rodzinnym Festiwalu Szachowym z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizacji projektu Interaktywny SZACH – MAT dofinansowanego z PROGRAMU WSPARCIA EDUKACJI Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Nad przebiegiem czuwali sędziowie skierniewickiego Klubu Szachowego LOGIN Krzysztof Sitarek i Szymon Adamala. Podczas spotkania pojawiła się Święta Rodzina w drodze do Betlejem, towarzyszył jej Św. Mikołaj, który postanowił wręczyć wszystkim uczestnikom festiwalu nagrody i upominki. W trakcie rozgrywek rodzice wysłuchali również wykładu pt.”Edukacja szachowa i rozwój intelektualny dziecka” przygotowanego przez Agnieszkę Caban.
W rozgrywkach wzięło udział 30 zawodników w dwóch kategoriach wiekowych. Na podium stanęli:
– w kategorii klas 1-4
1 miejsce – Dominik Brzeziński (kl. 4)
2 miejsce – Dominik Adamala (kl. 2)
3 miejsce – Kamila Łopatka (kl. 2)
– w kategorii klas 5-8
1 miejsce – Tomasz Adamala (kl. 6)
2 miejsce – Wojciech Adamala (kl. 6)
3 miejsce – Rafał Brzeziński (kl. 6)
Wszyscy zawodnicy grali z zaangażowaniem i pasją. GRATULUJEMY! Życzymy dalszych sukcesów i rozwijania pasji do królewskiej gry.
Galeria wspomnień tutaj:
To było pierwsze duże, ważne wydarzenie zarejestrowane na filmie i uwiecznione na zdjęciach dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.