W drodze do patrona …

W dniu dzisiejszym odbyły się wybory na świętego patrona naszej szkoły. Dzieci prezentowały kandydatury: ks.Franciszka Blachnickiego, św. Stanisława Kostki i św. o. Maksymiliana Kolbe.

Każdy uczeń oddawał głos na swojego kandydata. Trwa również internetowe głosowanie wśród rodziców. Patrona poznamy w niebawem:)

Anna Jasińska