X Tydzień Wychowania – podsumowanie

Tematem przewodnim tegorocznego Tygodnia Wychowania jest hasło BUDUJEMY WIĘZI.

Na początek rodzice i nauczyciele wzięli udział w spotkaniu p.t. ”Tutoring jako skuteczna metoda działań wychowawczych i  profilaktycznych wspierających zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży szkolnej”. Relacja tutaj: http://szkola.fundacjazrodla.pl/aktualnosci/x-tydzien-wychowania-czas-dla-rodzica/

Podczas lekcji religii uczniowie klas 4-8 pracowali w grupach układając puzzle. Otrzymali w ten sposób obrazy 6 wspólnot: rodzinnej, koleżeńskiej, szkolnej, Kościoła, Eucharystii oraz modlitwy. Następnie poszukiwali postaw budujących i niszczących daną wspólnotę.  Rozważali również fragment z Pisma Św.,1 J 4, 19-5,4 i zastanawiali się do czego wzywa autor listu, kogo nazywa kłamcą, co jest sprawdzianem naszej wiary, na czym buduje się prawdziwe relacje z ludźmi…

W klasach 1-3 na kanwie filmiku „O fochu” (internetowa seria „Pandziochy”), dzieci odpowiadały na pytania: co zrobiła Mania, co to jest „foch” i co radzi Ojciec Tomasz… Następnie szukały odpowiedzi na pytania: skąd wiemy jak należy zachowywać się właściwie w różnych sytuacjach?, co należy wybrać: „foch” czy dobre słowo? Był również fragment z Pisma Św. Mt 22, 36-40 i refleksja.

Zwieńczeniem wszystkich działań była Eucharystia w święto patrona.  Podsumowując Tydzień  Wychowania 18 września br. społeczność ŹRÓDEŁ zebrała się w kościele Św. Stanisława BM, gdzie za wstawiennictwem Św. Stanisława Kostki prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej szkoły. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Grzegorz Gołąb, który nawiązując do Ewangelii wskazał, że tak jak 12-letni Jezus między uczonymi, tak my uczniowie (i nie tylko) jesteśmy nastawieni na słuchanie, czerpanie nauki, aby przygotować się do jej przekazywania i głoszenia.

Agnieszka Porczyk, Renata Adamala