Zapraszamy do konkursu!

Regulamin konkursu szkolnego 
„Nie pal przy mnie, proszę”

Organizator konkursu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła”
Charakter konkursu: konkurs szkolny
Cele konkursu:
– kształtowanie u dzieci postaw dbałości o własne zdrowie,
– uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na szkodliwość biernego palenia,
– kształtowanie u dzieci postaw asertywnych,
– promowanie postaw odpowiedzialności za życie własne i innych,

Forma konkursu:

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu, którego treść będzie nawiązywała
do tematyki konkursu  pt. „Nie pal przy mnie, proszę”.
Prace należy wykonać w formacie A4. Technika wykonania plakatu jest dowolna.

Termin składania prac: Prace należy składać w Sekretariacie NSP Źródła. Termin przyjmowania prac upływa 8 czerwca.