1050-ta rocznica Chrztu Polski

Wszczepieni w wiarę chrześcijańską. Chrzest Polski i nasz chrzest.

Cała społeczność „Źródeł” włączyła się w tym tygodniu w obchody 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Chcemy budować naszą przyszłość w oparciu o system wartości chrześcijańskich i chcemy aby uczniowie pamiętali o tym wydarzeniu, które przez wieki kształtowało wiarę, duchowość i kulturę naszego Narodu. W czasie lekcji religii ale także podczas innych zajęć edukacyjnych dzieci rozmawiały o wydarzeniu sprzed 1050-ciu lat oraz o swoim chrzcie świętym sprzed lat zaledwie kilku. Wspomnieniom towarzyszyło oglądanie szkolnej gazetki oraz pamiątkowych zdjęć rodzinnych z tej ważnej uroczystości. Wspólnie z panią Lucją dzieci przygotowały winny krzew latorośli – symbol naszego wszczepienia w wiarę Chrystusa. Na krzewie przyklejaliśmy podpisane naszymi imionami grona – owoce wiary chrześcijańskiej. Poranny pokaz rycerski był doskonałym wprowadzeniem w klimat dawnych czasów i już dziś z niecierpliwością czekamy na majową wycieczkę do Poznania, w czasie której dzieci wezmą udział w zajęciach edukacyjnych „Tajemnica pewnego miecza” i „Kiedy Poznań był grodem”.

20160414_114020 20160414_114030 20160414_114047 20160414_114055 20160414_114301 20160414_115418 20160414_143901

W końcu X w., dotychczas pogańskie, państwo polskie stało się krajem chrześcijańskim. Wola ludności odegrała w tym akcie niewielką rolę. Decyzję o zmianie wiary podjął osobiście władca, książę Mieszko I, narzucając ją swoim poddanym. Kierował się nie tylko motywami religijnymi ale także korzyściami płynącymi z dołączenia do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej, z jej porządkiem społecznym, sprawną administracją i kulturą.

Zgodnie z ówczesnym obyczajem chrzest tak ważnej osoby powinien odbyć się w Wielką Sobotę. W 966 r. przypadała ona na 14 kwietnia stąd znamy dokładną datę uroczystości. O pianiu koguta, a więc ok. godziny 4 rano, kapłan rozpoczynał przygotowania do chrztu, modląc się nad wodą chrzcielną i olejami służącymi do namaszczenia neofity – osoby przyjmującej nową wiarę. Następnie ojciec chrzestny przyprowadzał chrzczonego, zapewniając kapłana o jego szczerych intencjach. Po wyrzeknięciu się przez neofitę szatana, kapłan namaszczał go olejem. Następnie chrzczony wchodził do chrzcielnicy by trzykrotnie zostać zanurzonym w wodzie, czemu towarzyszyło wyznanie przez niego wiary. Po wyjściu z wody był on ponownie namaszczony olejem i po nałożeniu białej szaty udawał się na Mszę Św.

Po zakończeniu ceremonii ochrzczony wraz z rodziną udawał się do domu aby tam świętować to wydarzenie spożywając uroczysty posiłek.