„Edukacja przez Szachy w szkole”

FullSizeRenderOd tego roku szkolnego nasza szkoła przystępuje do  projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Zajęcia szachowe będą obowiązkowe w klasach I-III, aby od pierwszych lat szkolnych zwiększyć umiejętności matematyczne naszych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Badania prowadzone w Polsce (Gorzów Wielkopolski) oraz na świecie (Stany Zjednoczone), pokazały niezwykle pozytywny wpływ „królewskiej gry” nie tylko na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, ale także społeczny, psychiczny i ogólny. Twórca teorii inteligencji wielorakich, jednej z najpopularniejszych teorii psychologiczno-edukacyjnych naszych czasów amerykański profesor Howard Gardner, właśnie przy pomocy szachów ilustruje możliwości rozwoju dwóch z dziewięciu rodzajów inteligencji człowieka ( logiczno-matematyczna i przestrzenna).

W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia będą prowadzone w klasach pierwszej i startowej. Nauczycielem prowadzącym będzie Agnieszka Caban, która ukończyła szkolenie Polskiego Związku Szachowego w tym zakresie.

Więcej o korzyściach nauki przez szachy tutaj: http://szachywszkole.pzszach.pl/walory-edukacyjne/