Edukacja przez Szachy w Szkole

Szkoła „Źródła” uczestniczy w projekcie Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Zajęcia szachowe są obowiązkowe w klasach I-II, aby od pierwszych lat szkolnych zwiększyć umiejętności matematyczne naszych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Nauczycielem prowadzącym jest pani Agnieszka Caban, która ukończyła szkolenie Polskiego Związku Szachowego w tym zakresie.