Mądra szkoła czyta dzieciom

Madra-szkola_150px

„Mądra szkoła czyta dzieciom” to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.

Nasza szkoła włączyła się do programu. Każdego dnia nauczyciele, zaproszeni goście czy rodzice czytają dzieciom literaturę bliską ich sercom, a także wspomagającą rozwijanie wartości i cnót propagowanych w naszej placówce.

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO UDZIAŁU! Wystarczy wybrać dogodny dla siebie dzień i poświęcić pół godziny po zajęciach podstawowych na czytanie ciekawej książki naszym uczniom:)

Badania przeprowadzone przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta Dzieciom”, potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów.

Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni.

Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie.

Szkoły, które wprowadziły codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli, zaobserwowały wśród uczniów:

  • lepsze rozumienie tekstów i poleceń
  • łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych
  • lepszą zdolność koncentracji
  • skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego
  • wzrost motywacji do działania i nauki
  • poprawę relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami
  • wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek
  • mniej zachowań aspołecznych