„Move to Learn” – znaczenie ruchu w uczeniu

W naszej szkole procujemy programem  MOVE TO LEARN od początku działania szkoły.

 

Co to za program?

Jest to  terapia percepcyjno-motorycznej, w wolnym tłumaczeniu Ruch dlapobrane 2 uczenia się, skierowany jest do dzieci w wieku 3-15 lat, mających różne trudności o podłożu neurorozwojowym. Mogą to być:

  • Trudności społeczno-emocjonalne i w zachowaniu np. ADD i ADHD, trudności w koncentracji, niechlujne jedzenie i picie, gubienie i zapominanie o przedmiotach/zabawkach, niska samoocena, choroba lokomocyjna;
  • Trudności w koordynacji np. wolniej przebiegający rozwój ruchowy, powolna nauka chodzenia po schodach, jazdy na rowerze lub na nartach, wiązania sznurowadeł, wydmuchiwania nosa, ogólna niezdarność;
  • Specyficzne trudności szkolne, np. dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, krótki czas koncentracji, problemy z zapamiętywaniem;
  • Inne trudności szkolne przejawiające się np. brzydkim pismem, wolnym tempem pisania, pomijaniem liter przy czytaniu, problemami w rozumieniu treści czytanego lub słuchanego tekstu, częstym wychodzeniem z ławki, zbyt długim odrabianiem prac domowych;
  • Terapia Move to Learn wspomaga także terapię dzieci ze spektrum autyzmu.

Terapia polega na wykonywaniu prostych ćwiczeń fizycznych, których celem jest wsparcie rozwoju układu nerwowego oraz wyrównanie rozwoju ruchowego. Ćwiczenia prowadzone są w formie przyjemnej dla dzieci, pobudzającej wyobraźnię zabawy. 

Więcej informacji na temat metody znajdziecie Państwo na stronie: http://www.movetolearn.com.au/content/poland