O współczesnych zagrożeniach

Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny „ŹRÓDŁA” w Skierniewicach włączyła się w zorganizowane przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach szkolenia. 10 lutego br. w auli WSEH przy ul. Mazowieckiej 1b odbyło się spotkanie pt.: „Narkotyki i dopalacze. Kluczowe zagrożenia – rozpoznawanie zachowań ponarkotykowych i dopalaczowych. Podstawy pierwszej pomocy medycznej”, poprowadzone przez prof. Mariusza Jędrzejko.

088084079

Odbiorcami szkolenia byli kuratorzy zawodowi i społeczni Sądu Rejonowego w Skierniewicach, a także  fundatorzy i kadra nauczycielska Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ŹRÓDŁA”. Uczestnicy szkolenia  byli bardzo zadowoleni nie tylko z powodu poszerzenia ich świadomości i praktycznej wiedzy, ale również z ciekawej formy przekazu.