Sukces – to nie zawsze to co widać …

5 marca 2016 r. przedstawiciele kadry pedagogicznej NSP „ŹRÓDŁA” udali się do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim na konferencję pt.: ” Razem czy osobno? Edukacja zróżnicowana w XXI wieku”, zorganizowaną przez Fundację Sternik  pod  patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Dr Jaume Camps Bansell z Wydziału Pedagogiki Międzynarodowego Uniwersytetu Katalonii w Barcelonie wygłosił wykład  zatytułowany „Edukacja zróżnicowana w XXI wieku” oraz  odpowiedział na pytania nurtujące obecnych na sali rodziców i nauczycieli.
Dr Monika Jakubowska z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, opierając się m.in. na własnych badaniach, wygłosiła wykład na temat „Kultury szkoły żeńskiej”.
Bardzo ciekawym akcentem były krótkie wystąpienia trzech par rodziców, którzy zdecydowali się na kształcenie i wychowanie swoich dzieci w szkołach o modelu edukacji zróżnicowanej i spersonalizowanej. Ich decyzje okazały się owocne szczególnie w wymiarze spójnego wychowania i stworzenia dzieciom warunków mocno sprzyjającym ich rozwojowi na poziomie rozumu, woli, emocji, ciała i ducha i wywierają pozytywy wpływ na całą rodzinę.
Wnioski płynące z konferencji dotyczące wyboru edukacji zróżnicowanej i spersonalizowanej:
  1. Równe szanse dla dziewcząt i chłopców.
  2. Przełamywanie stereotypów.
  3. Ułatwienie osiągnięcia sukcesu szkolnego.
  4. Klimat nauki w szkole.
  5. Więcej możliwości rozwoju kompetencji.
  6. Wysokie wyniki w nauce.
  7. Współpraca międzynarodowa z innymi szkołami tego modelu.
  8. Wiodąca odpowiedzialność rodziców za wychowanie dzieci.
  9. Obecność w szkole rodzin, które przy swej różnorodności łączy podobna wizja wychowawcza.
Na koniec zdanie – klucz, które zapadło w naszych głowach: „Żeby się czegoś nauczyć potrzeba jednej rzeczy … nie umieć tej rzeczy robić.” (Jaume Camps Bansell)
Agnieszka Caban
IMG_20160305_094625 IMG_20160305_103627 IMG_20160305_105128 IMG_20160305_105406 IMG_20160305_110744 IMG_20160305_110930 IMG_20160305_115526 IMG_20160305_122912 IMG_20160305_123545 IMG_20160305_124510 IMG_20160305_125407 IMG_20160305_125623