TALENTOWISKO w naszej szkole:)

W dniu 5 listopada 2014 r. podpisaliśmy umowę z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach o prowadzenie rachunku oszczędnościowego dla Szkolnej Kasy oszczędnościowej oraz przystąpiliśmy do programu TALENTOWISKO.

TalentowiSKO to Program kierowany do uczniów w każdym wieku, od szkoły podstawowej po maturzystów.


Program został przygotowany tak, żeby uczniowie odkryli w sobie talenty, rozwijali je i przekuli w swój życiowy sukces.

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ:

Co dzięki Programowi zyskuje Twoje dziecko?

Program:

 • Rozwija w nim umiejętności społeczne i wyposaża w wiedzę niezbędną do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie kierującym się zasadami wolnorynkowymi
 • Wyrabia w nim szacunek do pracy zarobkowej i uczy dobrego gospodarowania pieniędzmi
 • Rozwija w nim umiejętność dostrzegania swoich talentów i wykorzystywania ich do realizacji zakładanych celów

Dlaczego chcemy, aby Twoje dziecko brało udział w Programie?

Bardzo ważne jest, aby dobre nawyki w zakresie finansów i przedsiębiorczości były kształtowane w dzieciach już od najmłodszych lat. Obecnie sytuacja wygląda jednak tak, że zakres nauczania w szkołach podstawowych nie uwzględnia zajęć z przedsiębiorczości, a program dotyczący tej tematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie dostarcza uczniom praktycznej wiedzy. Stąd zrodziła się idea realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO. Jest on doskonałym sposobem na uzupełnienie tych braków i wypracowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Dlaczego jest to tak ważne?

Ponieważ poznając podstawy finansów, dziecko:

 • Uczy się, jakie umiejętności są mu potrzebne, by w przyszłości osiągnąć sukces
 • Wierzy w siebie i potrafi oceniać bilans życiowych zysków i strat
 • Umie w przyszłości znaleźć pracę także tam, gdzie jest to trudne
 • Uczy się oszczędzać
 • Nauczy się mądrze zarządzać swoim domowym budżetem
 • Uczy się, że pieniądze umożliwiają realizację marzeń, ale jednocześnie jest świadome, że by je zarobić niezbędne jest wykonanie pracy
 • Uczy się szacunku do pracy
 • Aktywności podejmowane w ramach Programu TalentowiSKO
 • W ramach Programu przygotowaliśmy dla Twojego dziecka wiele atrakcji:
 • Inspirujące i aktywizujące lekcje w szkołach, prowadzone w oparciu o scenariusze zajęć przygotowane przez doświadczonych metodyków
 • Konkursy lokalne i ogólnopolskie dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, promujące pozytywne postawy związane z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością

logo

źródło: http://www.talentowisko.pl/dla-rodzicow/?school_type=podstawowa