Współpraca z Instytutem Tutoringu Szkolnego

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” w Skierniewicach, w ramach współpracy z Towarzystwem Edukacji Otwartej, objęta jest opieką merytoryczną Instytutu Tutoringu Szkolnego.

its-logoInstytut (http://tutoring.org.pl) wspiera działania szkoły w zakresie: wdrożenia i realizacji innowacji w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego, adaptacji innowacji do specyficznych uwarunkowań szkoły, prowadzenia superwizji tutorskiej, szkoleń uzupełniających dla tutorów, konsultacje dla dyrektora, zespołu tutorskiego oraz tutorów-wychowawców, pomoc w ewaluacji innowacji.
Instytut Tutoringu Szkolnego jest niepubliczną placówką badawczo-rozwojową i szkoleniową. Celem działalności Instytutu jest badanie, monitorowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania określanej jako „tutoring szkolny”. Instytut promuje i upowszechnia myśli i praktyki pedagogiczne Janusza Korczaka i Janusza Tarnowskiego będących podstawą pracy tutora szkolnego. Misją ITS jest wychować człowieka mądrego.