„Źródła” to „SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE”!

W dniu 17.05.2014 r. nasza szkoła otrzymała certyfikat „SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE”. Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się podczas II Kongresu Polskiej Rodziny w Warszawie. Jest to element akcji prowadzonej przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości.

Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania młodych ludzi do podjęcia odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

 

Bliższe informacje na stronach:

wPolityce.plGość Niedzielny, PCh24.pl, PCh24.pl