Bycie razem szansą na rozwój …

18 maja 2018 r. przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w konferencji „Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla Twojego dziecka”, którą zorganizowali Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Skierniewicach oraz Prezydent Miasta Skierniewice.

Podczas konferencji przedstawiono wiele ważnych zagadnień, które mają ogromne znaczenie nie tylko we wczesnym etapie rozwoju małego człowieka, ale również w czasie nauki szkolnej.  To, co szczególnie wybrzmiało dla nas, to spójne podejście różnych specjalistów oraz ich współpraca z rodzicami, aby jak najefektywniej wspierać młodego człowieka. Wiele z zagadnień poruszonych przez prelegentów będzie wykorzystanych w naszej pracy.  A najistotniejsze przesłanie, które prowadzi do sukcesu to „bycie razem, budowanie relacji i zaufania, wzajemne poznanie i współdziałanie”.

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie i wartościowe spotkanie, które na pewno przyczyni się do podniesienia jakości naszej pracy z dziećmi i rodzicami:)

NSP „ŹRÓDŁA”