Kolczasty zwierzaczek:)

Kolczasty zwierzaczek, ma z igieł kubraczek. I choć igły nosi, nigdy nic nie szyje ????, czyli kolczaste ssaki w 2b na zajęciach plastycznych. E. J.