Początek Roku Szkolnego …

Mszą św. w kościele Św. Stanisława rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Po niej nastąpiło powitanie w murach szkolnych…