Utrwalanie w pamięci …

Dnia 27.04.2018r. społeczność naszej szkoły zebrała się na uroczystym apelu zorganizowanym z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Nasi uczniowie przybliżyli kolegom i koleżankom wydarzenia związane z tym świętem. Chociaż dla tak młodych Polaków treści związane z historią naszego kraju są trudne, utrwalane rokrocznie zapadają w pamięć.

Pan Dyrektor podziękował naszym artystom za występ i pochwalił ich grę aktorską oraz umiejętności recytatorskie.

Anna Czerwińska, Monika Augustyniak