ŹRÓDŁOWE Święto Szachów:)

Coroczne święto królewskiej gry w naszej szkole miało miejsce 11 czerwca 2018 r. Turniej szachowy podsumowujący kolejny rok pracy zgromadził 26 śmiałków. Do walki przystąpili zawodnicy: Maciej Caban, Filip Nowicki, Jan Tokarzewski, Anna Nowacka, Iza Jeż, Adam Kubica, Jakub Caban, Jacek Adamala, Wiktor Grzelak, Zuzanna Kłossowska, Karol Lewandowski, Zuzanna Salamon, Wojciech Sitarz, Krzysztof Lewandowski, Wojciech Grzelak, Rafał Brzeziński, Paweł Kryczka, Wojciech Adamala, Jacek Bibik, Maria Augustyniak, Anna Caban, Maja Wojciechowska, Alex Kantorski, Tomasz Adamala, Katarzyna Markowicz, Maja Milczarek.

Gratulujemy wszystkim szachistom! (więcej szczegółów w filmie poniżej)

W tym miejscu również chcemy podziękować wszystkim, którzy przez cały rok trudzili się nad rozwojem szachowym naszych podopiecznych.Szczególne ukłony dla Arcymistrzyni Joanny Majdan oraz Agnieszki Caban, która prowadzi zajęcia szachowe w ramach programu „Edukacja przez szachy w szkole”.

R.A