Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice! Niniejszym informujemy, że wzorem lat ubiegłych Dyrekcja naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków złożonych przez różne Towarzystwa ubezpieczeniowe. Informujemy, że za najkorzystniejszą uznaliśmy ofertę AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.