Zawierzenie edukacji Maryi

Wielkie Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi jest organizowane w Niepokalanowie od 2017 r. Są to swojego rodzaju rekolekcje, podczas których oddaje się Niepokalanej samych siebie oraz różne dziedziny życia społecznego: dziedzictwo kolbiańskie, gospodarkę i przemysł, Kościół i dzieła ewangelizacyjne, sprawujących władzę,… DalejZawierzenie edukacji Maryi