Apel z okazji Święta 3-maja

30 kwietnia br. odbył się apel upamiętniający rocznicę uchwalenia w 1791 roku konstytucji mającej na celu poprawę sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uczniowie pod kierunkiem p. Moniki Chojnackiej przypomnieli całej społeczności szkolnej znaczenie i wartość tego święta.

W programie:

  • obejrzeliśmy film z komentarzami dzieci klas młodszych czym jest konstytucja,
  • wysłuchaliśmy koncert Jankiela z „Pana Tadeusza” w wykonaniu Ani Nowackiej z klasy VI,
  • wysłuchaliśmy też wierszy patriotycznych w wykonaniu uczniów klasy IIb i III,
  • obejrzeliśmy prezentację multimedialną nt. historii uchwalenia Konstytucji 3 – maja przedstawionej przez szóstoklasistów Anię Nowacką, Mariankę Maniakowską, Kubę Cabana.