Budujemy szkołę!

 

Zapytanie ofertowe

w sprawie wykonania usługi robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach, w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie” – umowa MEiN/2023/DPI/3398 z dnia 24.11.2023 r.

Opis przedmiotu zakupu:

FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY „ŹRÓDŁA” w ramach przedmiotowej oferty zamierza wybudować szkołę podstawową na dzierżawionej od Miasta działce, położonej w Skierniewicach, woj. łódzkie, przy ul. Armii Krajowej 4, część działki nr 758/51, obręb 3, o powierzchni gruntu 3300 m2. Zakres robót w ramach planowanej inwestycji:

ROK 2023

1. Zagospodarowanie terenu,

2. Wykonanie płyty fundamentowej,

3. Budowa budynku modułowego o powierzchni 1200 m2,

4. Wykonanie pokrycia dachowego;

ROK 2024

1. Wykonanie pokrycia dachowego, ocieplenie stropu, obróbka blacharska.

Cenę proszę podać brutto i netto (do pełnych złotych).

Kryteria oceny oferty:

Spośród wszystkich ofert nadesłanych od zapytanych, zostanie wybrany dostawca, który będzie

spełniał następujące warunki:

1. Termin dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym

2. Jakość usługi

3. Cena usługi

Termin składania ofert: 5.12.2023 r.