„Do Hymnu…”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V edycji Konkursu „Do Hymnu”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Konkurs polega na wspólnym jednogłosowym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. Komisja konkursowa dokonała dziś przesłuchania pieśni: „Boże coś Polskę”, „Roty” i Hymnu Polski.

Konkurs „Do Hymnu” jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Dziękujemy p. Arturowi Sułkowi za dobre przygotowanie uczniów, a jego podopiecznym za godną postawę podczas przygotowań i przesłuchania!