EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ

Zakończyły się prace związane z utworzeniem przy naszej szkole punktu dydaktycznego zrealizowanego przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”.

W ramach zagospodarowania powierzchni prawie 2000m2 punktu dydaktycznego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej „Źródła”, do dyspozycji uczniów i nauczycieli mamy: ogródek meteorologiczny, tzw. klasę pod chmurką czyli stoły i ławy do zajęć praktycznych, klasowe ogrody użytkowe w skrzyniach, „Eko śmietnik” czyli miejsce edukacji o segregacji odpadów, ogród – ostoję dla owadów i małych zwierząt, grę terenową „Sensoryczne szachy ogrodowe” oraz tablice gatunkowe z opisami drzew i tablice dydaktyczne przybliżające zagadnienia różnorodności roślin, ich ochrony i zmienności w różnych porach roku.

Na podstawie przygotowanego kalendarium i opracowanych scenariuszy zajęć, uczniowie przez cały rok szkolny, będą uczestniczyć w wydarzeniach i lekcjach realizowanych w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 44 267zł, wartość dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi to 39 709zł.
Dziękujemy firmie ProScape Architektura Krajobrazu, wykonawcy projektu, oraz życzymy wszystkim miłego i kreatywnego korzystania z EKOPRACOWNI.