Mistrzowie czytelnictwa:)

Drodzy Rodzice?
Ogromnie cieszymy się z naszych zaczytanych uczniów. Dzięki akcji Jak nie czytam jak czytam m.in. utworzyliśmy gigantycznego czytelniczego węża, który składał się z list książek przeczytanych przez ostatni  rok przez uczniów, nauczycieli, dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Nasi uczniowie zasłużyli na wielkie uznanie. Kochają czytać, co jest warte naśladowania. Niezwykły przykład dało wielu z nich.
Najbardziej zaczytani w poszczególnych klasach okazali się:
Tola Nowicka Ia
Ania Caban IIa
Natalka Bartosiewicz IIb
Staś Strzelczyk IIIa
Hania Giłka IVa
Jacek Adamala Vb
Julia Ulanowska Vb
Filip Nowicki VIa (Nasz rekordzista przeczytał w ciągu roku 147 książek)
Oliwia Kiliańska VIIIa.
Najbardziej zaczytaną klasą w szkole okazała się IIa. Drugoklasiści przeczytali aż 350 książek, w tym sporo kilkusetstronicowych.
Wielu uczniów otrzymało również wyróżnienia. Do kolejnych mocno oczytanych osób należą:
Ignaś Strzelczyk, Lena Walas, Małgorzata Wójcik, Jacek Bibik, Wojciech Adamala, Mikołaj Kwiatkowski, Paweł Karcz, Maria Augustyniak, Miłosz Kornacki (IIa),
Kasia Markowicz, Tomek Adamala, Gabryś Gołębiowski (IIb),
Hania Kornacka, Ania Tokarzewska (IIIa),
Tosia Augustyniak, Oliwia Chylewska, Klara Porczyk, Weronika Witkowska (IV),
Kinga Zdun, Zosia Giłka (Vb),
Ania Nowacka, Marianka Maniakowska, Janek Tokarzewski, Kuba Caban (VIa),
Julia Rolewska, Maciej Caban (VIII).
Wszyscy zachęceni ich przykładem oddajmy się pasji czytelniczej już od wakacji.

Agnieszka Caban