PATRON SZKOŁY – Św. Stanisław Kostka

Skierniewice, dn. 16.05.2019r.

Po zsumowaniu wyników z obydwu protokołów z głosowania uczniów szkoły, rodziców uczniów, nauczycieli i pracowników, patronem Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła”
w Skierniewicach został Św. Stanisław Kostka.

Głosy ważne oddano na następujących kandydatów:

– Św. Stanisław Kostka – 64

– Św. Maksymilian Maria Kolbe – 48

– Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – 33

Dalsze działania związane z nadaniem imienia szkole odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.