Tyle jest w nas życzliwości !!!

Uczniowie z klasy startowej starannie pracują nad życzliwością każdego dnia. Dobrze wiedzą, że życzliwość to nie tylko bycie miłym. To również drobne gesty, uprzejmość, serdeczność – okazywane spontanicznie i dobrowolnie. Zerowiaki  z radością dbają o potrzeby innych.
Lidia Seligowska