Uroczyste nadanie sztandaru

W dniu 15 września 2022 r. przeżywaliśmy historyczne chwile poświęcenia i nadania sztandaru naszej szkole, podczas uroczystej mszy świętej w parafii Św. Stanisława BiM. Zarząd Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny „Źródła” nadał poświęcony przez ks. Grzegorza i ks. Stanisława sztandar odczytując akt nadania (Na podstawie paragrafu 47 ustęp 3 Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” im Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach, z dniem 15 września 2022 roku, podczas szkolnego święta Patrona Szkoły, Fundacja Na Rzecz Wspierania Rodziny Źródła nadaje Niepublicznej Szkole Podstawowej Źródła sztandar, jako symbol najwyższych wartości, honoru i umiłowania ojczyzny. Bądźcie godni tego sztandaru, a nauką i pracą jak najlepiej służcie naszej ojczyźnie.). Następnie Dyrektor Szkoły powołała poczet sztandarowy szkoły i przekazała sztandar uczniom, którzy złożyli na niego ślubowanie.

(Rota ślubowania: My, uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach, Naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy:
– Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, dobru i sprawiedliwości
– ślubujemy
– Dbać o honor Naszej Ojczyzny i godnie reprezentować swoją szkołę
– ślubujemy
– Dbać o rozwój własnej osobowości, pilnie i wytrwale zdobywać wiedzę
– ślubujemy
– Okazywać szacunek wszystkim, swoim postępowaniem dawać świadectwo ewangelicznym wartościom
– ślubujemy
– Wzorem patrona Szkoły, rozwijać swój umysł, wolę i serce na miarę planu, jaki Bóg ma wobec nas
– ślubujemy).

Po ślubowaniu wszyscy w wielkim skupieniu i ze wzruszeniem odśpiewaliśmy hymn państwowy.
Jesteśmy niezwykle dumni z naszego Sztandaru.
(Sztandar Niepublicznej Szkoły Podstawowej Źródła im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach został wyszyty przez siostry Mniszki Klaryski Od Wieczystej Adoracji w Pniewach. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku 110 cm.
Rewers posiada granatowe tło. Centralne miejsce zajmuje na nim wyszywany wizerunek patrona szkoły. Święty Stanisław Kostka został przedstawiony w stroju jezuity, z aureolą. Nasz patron trzyma w ramionach, owinięte w błękitne szaty, Dzieciątko Jezus, które powierzyła mu do adoracji Maryja. Scena ta nawiązuje do wizji podczas choroby młodzieńca. Konający Stanisław doznał cudu uzdrowienia od Matki Bożej i usłyszał od niej polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Wyszyty wizerunek Świętego Stanisława jest odwzorowaniem obrazu, który szkoła otrzymała w darze od parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skierniewicach, ze zbiorów księdza Stanisława Dusiło. Nad głową św. Stanisława widnieje, wyszyty złotymi nićmi, łaciński napis AD MAIORA NATUS SUM.  Został on zapisany drukowanymi literami ułożonymi w półokręgu. Jest to życiowa dewiza św. Stanisława, której przekład na język polski umieszczono pod wizerunkiem patrona. Przeczytamy tam napis „DO WYŻSZYCH RZECZY JESTEM STWORZONY”. W słowach tych zawarte jest pragnienie św. Stanisława – dążenia do wyższych wartości duchowych i ich osiągnięcia modlitwą i osobistym wysiłkiem. Całości dopełnia napis: „Św. Stanisław Kostka”, obok którego umieszczono lata życia patrona 1550-1568.Tło awersu sztandaru wykonano z czerwonej satyny. Barwa ta symbolizuje krew, którą niejednokrotnie Nasz naród przelewał w obronie ojczystej ziemi. Na tym tle, w centrum umieszczono wizerunek orła białego ze zwróconą w prawo głową, ozdobioną koroną. Orzeł został wyhaftowany nicią srebrną, zaś korona, dziób i szpony – nicią złotą. Nad godłem państwowym umieszczono napis „BÓG HONOR OJCZYZNA” – cnoty Wojska Polskiego, stanowiące idealistyczne ujęcie wierności wyznawanym wartościom. W dolnej części awersu zamieszczono pełną nazwę Naszej szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Źródła” im. Św. Stanisława Kostki w Skierniewicach. Sztandar obszyty jest złotą taśmą i wykończony złotymi frędzlami. Drzewiec stanowi naturalne drewno w jasnym kolorze z głowicą w kształcie godła państwowego. Dwie części drzewca połączono metalową tuleją.) Sztandar został ufundowany przez rodziców, nauczycieli, fundatorów i przyjaciół szkoły.

Podczas kazania x. Stanisław odwołał się do postaci naszego patrona jako wciąż żywego wzoru do naśladowania przez dzieci i młodzież.
Na koniec mszy świętej ks. Grzegorz składając gratulacje całej społeczności szkoły, odczytał list od ks. Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, w którym Jego Ekscelencja udzielił pasterskiego błogosławieństwa uczniom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej szkoły. Uroczystość została uwieńczona radosnym śpiewem hymnu szkoły na cześć św. Stanisława Kostki.

Agnieszka Caban

więcej zdjęć na fb szkoły