Warsztaty palemkowe i …

Warsztaty z tworzenia palemek i śniadanie wielkanocne miały miejsce również w klasie pierwszej. Wyglądało to tak: