Zawierzenie u św. Stasia Kostki…

9 października w Kościele Świętego Andrzeja na Kwirynale w Rzymie, w Kaplicy gdzie spoczywają prochy Świętego Stanisława Kostki, dokonano „Aktu Zawierzenia” naszej szkoły Bogu Ojcu za wstawiennictwem Świętego Stanisława. Po uroczystości przyjęcia przez naszą szkołę jako patrona Świętego Stanisława (wrzesień tego roku), akt zawierzenia ukoronował prośbę do Świętego, aby miał w swojej opiece całą społeczność szkoły oraz jej przyjaciół i darczyńców…