Życzliwość

Życzliwość to postawa otwartości wobec drugiej osoby, wyrażająca się w pozytywnym nastawieniu do niej i pragnieniu jej dobra. Życzliwym jest ten, kto potrafi bezinteresownie obdarzyć drugiego ciepłym słowem, uśmiechem lub gestem. Warto rozwijać w sobie i w swoich dzieciach tę cnotę,… DalejŻyczliwość