Rekrutacja 2017/2018

Prowadzimy zapisy do:
• klasy startowej dla 5 i 6-latków,  klasy I dla 6-latków i 7-latków,  klasy II dla 7-latków i 8-latków,  klasy III dla 8-latków i 9-latków,  klasy IV dla 9-latków i 10-latków, klasy V dla 11-latków, klasy VII dla 13-latków.

 

ETAPY
I etap – składanie kart zgłoszeń,

II etap – indywidualne spotkania z Rodzicami dzieci, których karty zostały złożone,

III etap – decyzja Rodziców i organu prowadzącego szkołę o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego.

ZASADY
Po złożeniu karty zgłoszenia dziecka, rodzice zostają zaproszeni na rozmowę, która dotyczy proponowanych w szkole form wychowania i edukacji dziecka.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Rada Organizacyjna po przeprowadzeniu rozmowy z Rodzicami lub Opiekunami oraz po spotkaniu z dzieckiem.

OPŁATY
Wpisowe wynosi 300 zł (część bezzwrotna w razie rezygnacji z uczęszczania dziecka po ogłoszeniu list).

Wysokość czesnego ustala się indywidualnie.

Wpłaty dokonuje się przelewem na konto.

KARTA ZGŁOSZEŃ
Pobierz kartę zgłoszenia (plik do pobrania) a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@fundacjazrodla.pl lub dostarcz osobiście do sekretariatu szkoły