Projekt społeczny w klasie 7

Końcówka czerwca jest bardzo pracowita. Uczniowie klasy 7 wraz z wychowawcą, w ramach Tygodnia Kompetencji Społecznych, zrealizowali projekt „POMOC DLA FRANKA I JEGO SERDUSZKA”. Uczniowie poprzez organizację szkolnego kiermaszu zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy na rzecz Franka Zembrzuckiego i jego mamy, która nosi małego Frania pod swoim sercem. Chłopczyk w najbliższym czasie musi przejść operację ratującą jego życie.
Cele projektu:
– zaangażowanie młodzieży w problemy społeczne,
– wyrabianie nawyku odpowiedzialności,
– umiejętność planowania pracy  (co zrobić by pomóc?/ w jaki sposób rozpowszechnić akcję?),
– umiejętność podziału obowiązków,
– wyrabianie nawyku współpracy,
– zaangażowanie w przygotowanie przekąsek,
– podsumowanie akcji.

Przebieg projektu:
Uczniowie zostali zapoznani z historią nienarodzonego chłopca i problemem z jakim borykają się jego rodzice. Z własnej inicjatywy zaproponowali pomoc  – organizację kiermaszu przekąsek, z którego dochód zostanie przekazany na konto Franka. Z dużym zaangażowaniem opracowali plan działania, w tym promocji wydarzenia wśród uczniów szkoły, i podzielili się obowiązkami. Ustalili jak będzie wyglądał każdy dzień. Przychodzili przed zajęciami przygotować stoisko, rozkładali produkty, nadzorowali sprzedaż oraz dbali  o ład i porządek po zakończeniu każdego dnia.  Uczniowie wspaniale współpracowali, w czasie trwania projektu nie było żadnych konfliktów.
Dzięki realizacji swojego przedsięwzięcia poczuli wiatr w żaglach do działania. Nawet po zakończonej akcji na terenie szkoły, uczniowie nadal śledzą akcję pomocową dla Franka i monitorują kwotę zbiórki na portalu SiePomaga, jaka brakuje do realizacji operacji. Cel został osiągnięty!

Relacja zdjęciowa: